top of page

 EMDR הכשרות

פסיכותרפיית EMDR הינה גישת טיפול מקיפה ואינטגרטיבית אשר מניעה באופן משמעותי תהליכי טיפול במגוון רחב של תלונות נפשיות, סומטיות והתנהגותיות הנוגעות לאירועי עבר טראומתיים ולקשיים בהווה. המדובר בגישה שנחקרה בעשרות מחקרים ניסויים מבוקרים (RCT) אשר העידו על יעילותה הגבוהה של הגישה בקשת רחבה של תלונות: פוסט טראומה, דכאון קליני, חרדות, פוביות, תלונות סומטיות, התמכרויות ועוד.

כפסיכותרפיה אינטגרטיבית, EMDR מותאמת לשילוב עם כלל הגישות הטיפוליות הרווחות, כולל זו הפסיכודינמית, הקוגניטיבית-התנהגותית, החוויתית והמערכתית.  

ההכשרה הבסיסית ב- EMDR (שלב 1-2) נועדה לאנשי מקצועות בריאות הנפש אשר מטפלים במובגרים או בילדים במסגרת טיפולית.

השתתפות בהכשרות מאושרת לאנשי מקצוע העונים על הקריטריונים של הסמכה למטפל EMDR. לצפייה בקריטריונים, לחצו כאן. 

ההכשרה מחולקת לשני שלבים (שלב 1-2).

כל שלב בנוי מלמידה תיאורטית לצד התנסות מעשית. 

הלמידה התיאורטית כוללת הרצאות המתמקדות בלימוד תאוריית עיבוד המידע האדפטיבי (Adaptive Information Processing Model) ועקרונות העבודה ב- EMDR. לצד זאת, מתקיימת התנסות בפרקטיקום בכל אחד מימי הלימוד אשר מאפשרת את רכישת הכלים ״הלכה למעשה״ של הגישה.

שלב 1 - 

הכשרה זו מעניקה למשתתפים בה את הבסיס התיאורטי והפרקטי לעבודה בפסיכותרפיית EMDR. 

ההכשרה מורכבת מ- 4 ימי לימוד (של 9 שעות) ו-4 מפגשי הדרכה לאחר הקורס ( של 3 שעות) שנועדו לסייע בהטעמת השימוש בפסיכותרפיית EMDR.

שלב 2

מטרת הכשרה זו היא לתת מענה לעבודה עם מקרים מורכבים, כגון עם מטופלים המתמודדים עם טראומה מורכבת, הפרעות דיסוציאטיביות ופוביות. נלמדים בה גישות ופרוטוקולים מתקדמים לעבודה. 

הכשרה זו מורכבת מ-3 ימי לימוד (של 9 שעות) ו-4 מפגשי הדרכה לאחר הקורס (של 3 שעות).

books-2596809_1920.jpg
bottom of page