Search

פרנסין שפירו: חכמת המטאפורות

Updated: Jul 3, 2021
בחוויה שלי, ד״ר פרנסין שפירו היתה אישה מלאת תבונה.

תבונה זו עולה מהקריאה של ספריה, ובייחוד באופן הרהוט בו היא מסבירה רעיונות מורכבים.

אחד האופנים שבהם היא עושה זאת לאורך ספרה, הוא באמצעות השימוש במטאפרות.

לכן, אני יוצאת לדרך עם תיאור של אוסף מטאפורות נפלאות שפזורות ברחבי הספר שלה.

Shapiro, F. (2018). Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) Therapy, Third Edition: Basic Principles, Protocols, and Procedures. New York: Guilford Publications.


מטאפורות:

חסימה בהחלמה ועיכול:

הנחת יסוד של מודל ה-AIP נוגעת ליכולת פסיכולוגית לריפוי-עצמי, אותה פרנסין משווה ליכולתו של הגוף לייצר תהליכי ריפוי ברמה הפיסית. למשל, אם אדם מקבל חתך ביד, הגוף שלנו יעבוד על מנת לסגור את הפצע ולרפאו. אם דבר כלשהו יחסום את תהליך הריפוי, כגון חפץ זר או טראומה חוזרת, הפצע יחריף ויגרום לכאב. לעומת זאת, אם הגורם החוסם יוסר, תהליך הריפוי ימשיך להתהוות עד לכדי החלמה. כך נראה, כי רצף תהליכי דומה מתרחש בהקשר של תהליכים מנטליים, כלומר - שקיימת נטייה טבעית של מערכת עיבוד המידע של המוח לנוע לקראת מצב של בריאות מנטלית. לעומת זאת, אם המערכת נחסמת או מושלכת לחוסר איזון בעקבות השפעותיה של טראומה, תתקיימנה תגובות לא אדפטיביות. התגובות הללו יכולות להתעורר, כטריגר, בעקבות גירוי בהווה או אולי בעקבות הנסיון של מערכת עיבוד המידע להביא את החומרים הנפשיים לכדי השלמה. למשל, נפגעת אונס עשויה לחוות תמונות חוזרות או פלשבקים מזמן האונס בנסיון חסום להגיע להשלמה ולסיום תהליך העיבוד. אם החסימה מוסרת, תהליך העיבוד יכול להמשך ולהניע את המידע לכדי למצב של השלמה אדפטיבית ואינטגרציה פוקנציונלית. השלמה כזו תבוא לידי ביטוי בשינוי של המראות, האפקט והקוגניציות שהמטופל מייחס לאירוע. באופן מטאפורי, ניתן להתייחס למכניזם העיבוד כ״עיכול״ או ״מטבוליזציה״ של המידע על מנת שניתן יהיה להשתמש בו באופן חיובי לחיות את חיינו. ללמוד ולחיות.


תכנון טיפול:

הפגישות של לקיחת היסטוריה הינן חשובות כמו בכל פסיכותרפיה, ומטרתן לזהות את התמונה הקלינית לפני הנסיון לטפל במטופל. בעוד שהשלב הראשוני של לקיחת היסטוריה ב-EMDR קובע את מידת ההתאמה של המטופל לעיבוד טראומה, השלב השני מכוון לאיתור מוקדים לעיבוד באופן הכי ספציפי האפשרי. מטאפורה שימושית היא לדמות את הפתולוגיה עמה המטופל פונה לטיפול - כלוח שמוברג על המטופל. התפקיד של המטפל הוא להסיר את הלוח באופן שיאפשר למטופל מקום לצמוח. במקום לגעת במקומות אקראיים בלוח, הרבה יותר נכון שהמטפל יעשה נסיון לזהות את כל הברגים שצריך להתמקד בהם, ולהסירם. כך, פסיכותרפיית EMDR משמשת ככלי רב עוצמה אשר יש ביכולתו להסיר את הברגים הללו בצורה מהירה יותר.


רשתות זכרון:

מתוך ההעשרה הקשורה ביכולת הטבעית של המוח לעבד מידע, עולה המושג של רשתות זכרון. במונחים פשוטים מאוד, מערכת הזכרון מייצגת מערכת ובה מקבץ מגוון של מידע. אף אחד אינו יודע כיצד נראות רשתות הזכרון, אולם ניתן לדמיין אותם באופן מטאפורי כרצף של ערוצים שבהם מאוחסים ומקושרים זכרונות, מחשבות, תמונות, רגשות ותחושות גוף.


מדיספוקנציונלי לפונקציונלי:

מטפלים מדווחים כי בזכות תהליך העיבוד - תמונות, רגשות ומחשבות שליליות נעשות פחות ברורות ותקפות, בעוד שתמונות, רגשות ומחשבות חיוביות נעשות יותר ברורות ותקפות. מטאפורה טובה לתיאור מצב זה הינה מטאפורה של רכבת, אשר נעה על מסילתה. בתחילה, המידע נשמר בצורתו הדיספונקציונלי. כאשר תהליך עיבוד המידע מתעורר, הוא נע, כמו רכבת- על המסילה. במהלך העיבוד המואץ שמתרחש בכל סט מחדש, הרכבת נעה לעבר תחנה נוספת במסלולה. הרכבת עצמה מניחה, בכל סט עוד ועוד ועוד פסים במסילה שלה. בכל מישור, או עצירה, מידע דיספוקנציונלי ״יורד״ מהרכבת, בעוד מידע אחר, שהינו אדפטיבי, או לכל הפח