top of page

הרצאות/סדנאות למטפלי EMDR

עבודה עם חלקים

סדנא קרובה באוגוסט 2022
בדרום הארץ

סדנא חוויתית זו משלבת בין למידה תיאורטית של עבודה עם חלקים, תוך הקניית כלים מעשיים והתנסות בפרקטיקום

  דברו עיניים: עבודה סומטית
ופסיכותרפיית EMDR

סדנא בזום
תאריך הסדנא הקרובה: 04-08-22

בסדנא תיאורטית זו, נלמד ליישם התערבויות סומטיות בשלבי הטיפול השונים: בהכנה מבוססת גוף, בשימוש במודעות סומטית בכדי לווסת ולהנחות את תהליך העיבוד, ובשימוש בשזירות סומטיות עם דגש על תחושות ותנועות של הגוף.

  טיפים וטריקים
בפסיכותרפיית EMDR

סדנא בזום
תאריך הסדנא הקרובה:
31-7-22

סדנא זו מציגה אוסף מופלא של

״טיפים וטריקים״ 

שיסייעו בהנעת תהליכי עבודה ועיבוד עבור מטופלים המאופיינים במורכבות, ובכלל. 

-פרוצדורת ה 
Micro-t Trauma

סדנא בזום
תאריך קרוב- סתיו 2022

סדנא זו חוברת אל ״הפצע הילדי״ באמצעות פרוצדורה ייחודית המשלבת דמיון מודרך ועיבוד על-פי הפרוטוקול  הסטנדרטי, בכדי לטפל בקרעים בהתקשרות וחיות: 

בזכרון ״אשר לא אירע מעולם ובו בעת אירע אלפי פעמים״

bottom of page