top of page
bakery-1868396_1920.jpg

פרוטוקול הסנדוויץ

ד״ר קרן מינץ מלחי
ברורית לאוב

הסדנא הבאה, 5-5-24

בזום

בין השעות 09:00-17:00

פרוטוקול ה- EMDR E-TEP (Expanded Traumatic Episode/Event Protocol), או פרוטוקול הסנדוויץ׳,  הוא פרוטוקול ממוקד, ממושאב וטרנספורמטיבי המאיץ את תהליך העיבוד האדפטיבי. הוא מתאים לעיבוד אפיזודה (במיוחד מסוג  " t קטנה" כמו הקורונה) הנוגעת בתימות גרעיניות.  הוא מרחיב את פרוטוקול ה-R-TEP  (Recent Traumatic Episode Protocol) בהוספה של  אסטרטגיות " Back to Base״,  שזירות גופניות דיאלקטיות והתייחסותיות, התייחסות ל-PC טרנספורמטיבי ונוכחות אקטיבית של המטפל/ת. הוא מתאים גם לעיבוד אירועים בעבר, בהווה ובעתיד (בדומה לפרוטוקול הסטנדרטי), ובייחוד בעבודה עם מתמודדים פגיעים עם פוסט טראומה מורכבת והפרעות דיסוציאטיביות המאופיינים בזיכרונות פרגמנטריים ומיעוט משאבים.

 

הפרוטוקול נקרא ״הסנדוויץ״ כיוון שהוא מורכב משלושה חלקים: משאב, קושי, ומשאב (מק”ום).​

"אפקט הסנדוויץ" מאיץ את התנועה הדיאלקטית האינטגרטיבית בין רשתות זכרון של טראומה ורשתות אדפטיביות.

 

הסדנא מורכבת מחלק תיאורטי ומחלק מעשי.

החלק התיאורטי יכלול הרצאה פרונטלית מורחבת שזורה בקטעי וידאו, חוויה והדגמה.

החלק המעשי יכלול חלוקה לזוגות ועבודה במסגרת פרקטיקום

הסדנא הבאה, 23-7-23 2023, בזום

בין השעות 09:00-17:00

עלות: 460 שקלים. 

ההרשמה מותנית בסיום לימודי שלב 2 ב- EMDR

(פתוח גם למי שנמצא בשלב ההדרכות שלאחר הקורס).

ניתן להרשם בלינק המצ״ב.

קרן או ברורית יצרו קשר על-מנת להשלים את תהליך הרישום.

מספר המקומות בסדנא מוגבל- מקומך יובטח רק לאחר השלמת התשלום. 

לינק, טופס הרשמה: 

https://forms.gle/CxAjjG9366Yb16QQA

bottom of page