top of page
White Branch

איזה כיף!

אני מזמינה אותך להצטרף אלי ליום סדנא

ב״מיי קמפוס״ (ליד קנניון איילון)

ביום ראשון, 16-7-23 בין השעות 09:00-17:00. 

ומה בתכונית היום? 

  • למידה תיאורטית אודות תיאוריית ההתקשרות בילדות ובבגרות 

  • עקרונות העבודה הטיפולית מבוססת על תיאוריית ההתקשרות, 

  • מאפייניה של טראומה התפתחותית

  • התאמת העבודה הטיפולית בפסיכותרפיית EMDR, על שלביה השונים, לדיוקים התקשרותיים (הכנה, הערכה, עיבוד ועוד). 

  • למידה והתנסות בפרקטיקום של עקרונות אלה לצד פרוצדורת ה״מיקרו t״ לטיפול בפצע הילדי ההתקשרותי. 

 

מושגים תיאורטיים, טכניקות התערבות, התנסויות קצרות ותיאורי מקרה ילוו סדנא זו ויספקו קרקע להרחבת ארגז הכלים הטיפולי של המשתתפים/ות בה

פסיכותרפיית EMDR  מבוססת התקשרות
 
 

סדנא למטפלי EMDR

bottom of page