top of page
White Branch

תקציר ההרצאות:

לא פעם אנו מוצאים ברקע פנייתם של זוג או משפחה לטיפול- טראומה, או ריבוי טראומות, אשר מתקיימות ברקע וצובעות את החיים הנפשיים, הזוגיים והמשפחתיים של הפונים לקבלת עזרה.

לא פעם, הטראומה נשכחת מהנפש, כבסוד דיסוציאטיבי, או לסירוגין ידועה אך בלתי מדוברת/בלתי מעוכלת ברמה הפרטנית והמערכתית. זהו זיכרון ש״לא ניתן לזכור אותו אך גם לא ניתן לשכוח אותו״ (ברומברג), כמבקש עֶד אמפטי שישמע את הסיפור שטרם סופר.

בשני המפגשים שלפנינו נשוחח על אופיו של הזכרון הטראומתי, ובייחוד במצבים של טראומה כרונית, וכן בהשלכותיה של זו על תימות נפוצות בזוגיות ובהורות.

מתוך מבט המדגיש אספקטים הקשורים בגוף החי (שנתקע לא פעם באזורים של מוות והדממה), נדון בביטויה של עמדה נפשית פוסט טראומתית, הקשרה לסימפטומים ברמה האישית והמערכתית, וכן באופן הטיפול בעמדה זו במסגרת טיפול זוגי ומשפחתי.

נדגיש את החשיבות של אימוץ גישות העוסקות בעבודה מבוססת גוף Psychotherapy Sensorimotor/ Experiencing Somatic- SE  לצד גישות רווחות בטיפול משפחתי, בכדי להעשיר את אלו ולסלול דרך לריפוי מופלא באמצעות קשר, בטחון והגוף.

מושגים תיאורטיים, טכניקות התערבות, התנסויות קצרות ותיאורי מקרה ילוו הרצאה זו ויספקו קרקע להרחבת ארגז הכלים הטיפולי של המשתתפים

מועדי ההרצאות:

מועדי ההרצאות:

הרצאה בטיפול EMDR

15.2     22.2

15.2     22.2

15.2     22.2

ימי שני, בשעה 9:30, משך כל הרצאה 90 דקות 

-סדנא קרובה
:טראומה וזכרון
 
פסיכותרפיה
ממוקדת גוף בעבודה עם זוגות ומשפחות 

צמד הרצאות מטעם האגודה
הישראלית לטיפול זוגי ומשפחתי

bottom of page