top of page
Water Droplets

 סדנא סומטית בזום למטפלי EMDR 
דברו שפתיים יחפות, דברו עיניים: עבודה סומטית ופסיכותרפיית EMDR:

הגוף הינו חלק אינטגרלי מפסיכותרפיית EMDR וממודל ה- AIP.

למרות שהפרוטוקול הסטנדרטי מתייחס אל הגוף כאחד מערוצי העיבוד, פעמים רבות הוא אינו זוכה למקום מספק בתיאוריה, הדרכה ובטיפולי EMDR. כיוון שלעיתים קרובות הגוף היה (והינו) במת הטראומה, ישנה חשיבות מכרעת במתן קול ל״שפתיים יחפות ולעיניים דומעות״.

הסדנא המוצעת, שתתקיים באמצעות פלטפורמת ״זום״ תעלה את הגוף למרכז, הן ברמה התיאורטית והן ברמת ההדרכה המעשית באמצעות מתן תשומת לב ודגשים לעבודה ממוקדת-גוף.

מתוך שיח של אינטגרציה עם פסיכותרפיות מבוססות גוף (מיוצרים כגון פיטר לוין, פט אוגדן, רון קורץ, סטיבן פורג׳ס ודב דנה), המשתתפים יכירו מושגים בסיסיים מגישות אלו: רגולציה של המערכת העצבית, בטחון ואיום מעמדה פוליוגאלית, פנדולציה, דחפים להשלמה והגנה, פריקה, ניסויים סומטיים ועוד. כמו כן, יושם דגש על דיוק והאצת תהליכי עיבוד באמצעות התמקדות בערוץ הסומטי בתהליך העיבוד.

נלמד ביחד כיצד ליישם התערבויות סומטיות בתהליך ההכנה על מנת לייצר גשר בין המטופל והגוף שלו, וכן להישען על משאוב סומטי כדי לקדם תהליכי ייצוב ובטחון בתחילת הדרך. לאחר מכן, נכיר את התפקיד של המטפל בשימוש במודעות סומטית בכדי לווסת ולהנחות את תהליך העיבוד באמצעות מעקב אחר הגוף ושפתו הייחודית. לבסוף, נקנה ידע אודות השימוש בשזירות סומטיות בתהליך העיבוד, עם דגש על תחושות ותנועות של הגוף.

הסדנא הבאה תתקיים ביום חמישי, 4-8-22

 בזום

בין השעות 17:00-22:00

עלות: *450 שקלים. 

טופס הרשמה: 

https://forms.gle/DnLzoNrzVKnecPBFA​

בעת הרישום, אנא הכינו תעודה המעידה על לימוד EMDR (שלב 1 לפחות), תתבקשו לצרפה לטופס.

לינק לזום ישלח שבוע לפני מועד הסדנא

להתראות בקרוב!  

bottom of page