top of page

אני שמחה על רצונך לעבור הכשרת EMDR איתי!

קצת פרוצדורות...


ניתן להרשם להכשרה באם אתם עומדים בקריטריונים (או בוועדת חריגים) כפי שהוגדרו על-ידי עמותת EMDR ישראל.
לצפייה בקריטריונים, הכנס/י 
כאן

יש כאן מספר קישורים לטופס הרשמה, בהתאם להכשרה שאתם מעוניינים ללמוד בה.


שלב 2 ספטמבר 2022

שלב 1-2: ינואר- ספטמבר 2023


שלב 2: יוני 2023

בכל טופס הרשמה, תתבקשו לצרף תעודות רלוונטיות.
(ראו פרטים מדויקים לגבי כל הכשרה בעמודים הרלוונטיים: שלב 1+2, שלב 2 בלבד (למי שלמד שלב 1 במכון מוכר בארץ) 

לשאלות נוספות, כאן
bottom of page