top of page

 EMDR הכשרות

פסיכותרפיית EMDR הינה גישת טיפול מקיפה ואינטגרטיבית אשר מניעה באופן משמעותי תהליכי טיפול במגוון רחב של תלונות נפשיות, סומטיות והתנהגותיות הנוגעות לאירועי עבר טראומתיים ולקשיים בהווה. המדובר בגישה שנחקרה בעשרות מחקרים ניסויים מבוקרים (RCT) אשר העידו על יעילותה הגבוהה של הגישה בקשת רחבה של תלונות: פוסט טראומה, דכאון קליני, חרדות, פוביות, תלונות סומטיות, התמכרויות ועוד.

כפסיכותרפיה אינטגרטיבית, EMDR מותאמת לשילוב עם כלל הגישות הטיפוליות הרווחות, כולל זו הפסיכודינמית, הקוגניטיבית-התנהגותית, החוויתית והמערכתית. 

ההכשרה הבסיסית ב- EMDR (שלב 1-2) נועדה לאנשי מקצועות בריאות הנפש , בעלי תואר שני טיפולי, אשר מטפלים במבוגרים או בילדים במסגרת טיפולית.

השתתפות בהכשרות מאושרת לאנשי מקצוע העונים על הקריטריונים של הסמכה למטפל EMDR כמוגדר על-ידי עמותת EMDR ישראל. 

ההכשרה מחולקת לשני שלבים (שלב 1-2)

כל שלב בנוי מלמידה תיאורטית לצד התנסות מעשית. 
הלמידה התיאורטית כוללת הרצאות המתמקדות בלימוד מודל עיבוד המידע האדפטיבי
(Adaptive Information Processing Model) ועקרונות העבודה ב- EMDR.
לצד זאת, מתקיימת התנסות בפרקטיקום בכל אחד מימי הלימוד אשר מאפשרת את רכישת הכלים ״הלכה למעשה״ של הגישה.

2

שלב 2

מטרת הכשרה זו היא לתת מענה לעבודה עם מקרים מורכבים, כגון עם מטופלים המתמודדים עם טראומה מורכבת, הפרעות דיסוציאטיביות, שכול ופוביות. נלמדים בה גישות ופרוטוקולים מתקדמים לעבודה. 

הכשרה זו מורכבת מ-3 ימי לימוד (של 9 שעות) ו-4 מפגשי הדרכה לאחר הקורס (של 3 שעות).

1

שלב 1

הכשרה זו מעניקה למשתתפים בה את הבסיס התיאורטי והפרקטי לעבודה בפסיכותרפיית EMDR. 

ההכשרה מורכבת מ- 4 ימי לימוד
(של 9 שעות) ו-4 מפגשי הדרכה לאחר הקורס (של 3 שעות) שנועדו לסייע בהטעמת השימוש בפסיכותרפיית EMDR.

ניתן להירשם לשלב 1 בלבד, או שלב 1+2
ההמלצה שלנו - שלב 1+2
שניהם יחד מהווים לימודי ההכשרה הנדרשים לקראת הסמכה כמטפל EMDR.

ניתן להירשם לשלב 2 בלבד במידה ולמדתם שלב 1 אצל מורה מוסמך מטעם EMDR EUROPE

על-פי כללי עמותת EMDR ישראל, ניתן ללמוד שלב 2, אם עברו חודשיים מסיום החלק הפרונטלי של שלב 1. 

הכשרת שלב 1 סתיו אוקטובר 2024- ינואר 2025

הסדנא תתקיים ב- My Campus, רח׳ הלח״י 31, ב״ב (ליד דיזיין סנטר). למפת הגעה:

יום לימוד 1

יום ה׳

31-10-2024

09:00-18:00

יום לימוד 2

יום ה׳

14-11-2024

09:00-18:00

יום לימוד 3

יום ה׳

21-11-2024

09:00-18:00

יום לימוד 4

יום ה׳

28-11-2024

09:00-18:00

ההדרכות שלאחר קורס שלב 1 תתקיימנה בזום
בשעות שונות בהתאם לשיבוץ עצמי בטופס ההרשמה
בתאריכים המפורטים בטופס ההרשמה

zoom icon virtual tour with guide Tzachi Samiya

הכשרת שלב 2 סתיו 2024

הסדנא תתקיים ב- My Campus, רח׳ הלח״י 31, ב״ב (ליד דיזיין סנטר). למפת הגעה:

יום לימוד 1

יום א׳

8-9-2024

09:00-18:00

יום לימוד 2

יום א'

15-9-2024

09:00-18:00

יום לימוד 3

יום א׳

22-9-2024

09:00-18:00

ההדרכות שלאחר קורס שלב 2 תתקיימנה בזום
בשעות שונות בהתאם לשיבוץ עצמי בטופס ההרשמה
בתאריכים המפורטים בטופס ההרשמה

zoom icon virtual tour with guide Tzachi Samiya
הכשרה שלב 2 דצמבר חורף 2024

הסדנא תתקיים ב- My Campus, רח׳ הלח״י 31, ב״ב (ליד דיזיין סנטר). למפת הגעה:

יום לימוד 1

יום א׳

8-12-2024

10:00-19:00

יום לימוד 2

יום א'

15-12-2024

10:00-19:00

יום לימוד 3

יום א׳

22-12-2024

10:00-19:00

ההדרכות שלאחר קורס שלב 2 תתקיימנה בזום
בשעות שונות בהתאם לשיבוץ עצמי בטופס ההרשמה
בתאריכים המפורטים בטופס ההרשמה

zoom icon virtual tour with guide Tzachi Samiya
עלות הקורס

שלב 1 או שלב 2

3,850 ש"ח

(מתוכם 350 ש"ח דמי רישום)

שלב 1+2

7,650 ש"ח

(מתוכם 350 ש"ח דמי רישום)

בקרוב, תאריכים נוספים
להכשרות שלבים 1-2 חורף ואביב

הקורסים מועברים על-ידי ד״ר קרן מינץ מלחי EMDR Europe Trainer/ EMDR Institute Trainer מוסמכת.

תקראו עוד אודותי בעמוד הרלוונטי.

צוות המדריכות של הקורס מוסמך כמדריכים- EMDR Consultant על-ידי ארגון EMDR Europe

הקורס מוכר על-ידי EMDR Europe/Israel.

סיום שני השלבים יחד של לימודי EMDR 1+2 עונה על הדרישות הלימודיות

הבסיסיות במסגרת תהליך ההסמכה כמטפל EMDR.

EMDR לוגו
logo emdr europe
emdr israel logo
bottom of page