top of page

הדרכות קבוצתית למטפלי EMDR
קיימות מספר קבוצות הדרכה,
בזום ובקליניקה בפתח תקווה. 
אני שואפת לקיים קבוצות הדרכה המאופיינות בתחושה של  חיבור בין האנשים לצד למידה והפריה הדדית. 
אני מנחה מספר קבוצות הדרכה, בזמנים ובימים שונים. 

team-4529717_1920.jpg

הקבוצה מלאה

הקבוצה מלאה

שלישי ערב, בזום

הקבוצה מתקיימת אחת לשלושה שבועות,

 ומונה 6 משתתפים.

הקבוצה מלאה

שני ערב, פתח תקווה

הקבוצה מתקיימת אחת לחודש, ומונה 6 משתתפים.

הקבוצה מלאה

שני ערב, בזום

הקבוצה מתקיימת אחת לחודש, ומונה 6 משתתפים.

bottom of page