top of page

הדרכות פרטניות -
עבור מטפלים פרטניים, זוגיים ומשפחתיים 
אני מאמינה שהדרכה טובה מהווה גשר מיטיב
בין האני של המטפל לבין הסמוי מן העין עבורו-
בעבודה עם הפרט, הזוג או המשפחה. 

ההדרכות עמי משלבות בין חשיבה דינמית התייחסותית, עבודה עם חלקים, וכלים מעשיים מ- EMDR/SE.   
בשלב זה, אינני מקבלת פניות חדשות להדרכות קבועות. יחד עם זאת, קיימות מספר שעות פנויות בכל חודש להתייעצויות נקודתיות.
מוזמנים לפנות ולברר. 

Beautiful Landscape
bottom of page